Interfejs graficzny i diagramy sekwencji w generacji prototypu