Testowanie zbioru hipotez z zadaną relacją hierarchii wraz z przykładami zastosowań w genetyce