Analiza danych z programem R: modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi