Epidemiologia zaburzeń otępiennych w Polsce–przegląd badań

Publication
In: Post\kepy Nauk Medycznych, (8), pp. 676–681