Information Processing Institute A class ification of the questionnaire of reviewers and app licants

Publication
In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci\‘nskiego. Ekonomiczne Problemy Us\lug, 106 E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje, pp. 321–343