Warszawsko-Krakowskie Spotkania Naukowe dotyczące Machine Learningu zostały zainicjowane przez prof. dr hab. Jacka Tabora (UJ) i dr hab. Przemysława Biecka, prof PW (UW / PW).

Spotkania mają za zadanie integrować nadwiślańskie ośrodki związane z szeroko pojętym uczeniem maszynowym.

W seminariach będą brali udział członkowie Grupy Metod Uczenia Maszynowego (GMUM) , MI2 Data Labu, .... Prezentowane podczas nich bedą wyniki obu grup oraz najnowsze osiągniecia m.in. w dziedzinach deep learningu, modelowania, interpretowalności, prezentacji danych.